Knez Mihailova 6/III, Beograd festivalvizualizator@gmail.com +38163615788

Festival Vizualizator 2019

SA PROŠLOGODIŠNJEG FESTIVALA IZDVAJAMO
Sara Naomi Lewkowicz
Paul Koeleman
Agnes Prammer
Milun Mrvić
SADRŽAJ VIZUALIZATORA 2019
SPONZORI