Knez Mihailova 6/III, Beograd festivalvizualizator@gmail.com +38163615788

Tribine

Naziv:  Zaštićena ekološka područja Beograda- značaj, uloge perspektive

Mesto: Muzej primenjene umetnosti

Datum: 24. 11. 2019.

Vreme: 17: 30

Beograd, neki će pomisliti sivi, beton-grad. Ali, Beograd ima i značajne kutke, zaštićena područja o kojima moramo brinuti. Tribinom želimo da ukažemo na značaj očuvanja zaštićenih područja  i nađemo načine za ,,ozelenjavanje” grada. Podižemo svest građana o značaju ekologije za kvalitet života.  

Tribinu organizuje Udruženje DISKURZIVA u saradnji sa Festivalom fotografije VIZUALIZATOR.

Naziv: Vizuelna medijska pismenost 

Mesto: Parobrod

Datum: 1.12. 2019. 

Vreme: 17: 30

Fotografija u medijima obiluje infomacijama, ali i simbolima. Njih medijski radnici moraju naučiti da stvaraju, a gledaoci da čitaju. Šta znači biti odgovoran medijski fotograf? Znači – razumeti pravila vizuelne poruke.

Važno je preneti emociju na posmatrača, informisati ga, ukazati na značajne društvene promene, ukazujuće trenutke, neponovljive, one koji se tiču samo jednoga – čoveka, medijskog konzumenta, čiji pogled na svet zavisi od objektiva.

Naziv: Prava-Kamera: Vizuelni iskoraci i ljudska prava

Mesto: Pride info centre

Datum: 26.11.

Vreme: 17: 30

Koliki je uticaj fotografije u borbi protiv stereotipa i stigmatizacije? Savremena holandska fotografija nam otvara put ka sagledavanju značaja fotografije u savremenim društvenim okolnostima. Borba za ljudska prava – kroz umetnost. Fotografija pruža ovu mogućnost. Umetnik, gost iz Holandije, pokazaće nam na koji način je umetnost u Holandiji došla i do onih grupa koje su nezastupljene u medijima. Aktivizam kroz fotografsko stvaralaštvo tema je koja u svetu postoji već niz godina, a u Srbiji se stidljivo razvija. Dokumentarna fotografija je najbliža čoveku. Time je u ovom žanru najzastupljenija svakodnevica nesvakidašnjih ljudi – kako su se oni našli pred objektivom kao zagovarači slobode izbora?

Naziv: Ruta

Mesto: Muzej primenjene umetnosti

Datum: 30. 11. 2019.

Vreme: 17: 30

Kroz diskusiju predstavnika različitih struka objedinjujemo priču o praćenju migranata na njihovom putu ka „slobodi“, „boljem životu“ i „obećanoj zemlji“.

 Tribina je inspirisana dugogodišnjim projektom grupe fotografa koji su pratili trnovit put migranata iz Sirije i time ukazali na njihove svakodnevne borbe. U potrazi za hranom i skloništem, često gladni i neispavani, oni se sukobljavaju ne samo sa okolinom, već i sami sa sobom. Kako im pomoći da u kolažu različitih nacija, religija, i okruženja nađu svoje mesto? Mogu li se pomiriti kulturološke razlike i pobediti predrasude? O ovim, još uvek gorućim pitanjima današnjice iz drugačijeg ugla razgovaramo 30. novembra u Muzeju primenjenih umetnosti.

Naziv: Ko je Milun Mrvić?

Mesto: Kuća Đ. Jakšića

Datum: 23. 11. 2019

Vreme: 17:30

Digitalizacija nam je pružila izuzetnu šansu. Stara fotografska građa našla se pred našim očima kao da smo skinuli sloj prašine sa starog foto-albuma. Pred nama je odjednom ON – Milun Mrvić. Čovek, svedok, fotograf, samostalni istraživač vremena u kome je živeo.

Fotografije iz Muzeja Grada Skoplja povezuju Skoplje i Beograd u vremenu između dva svetska rata. Nije to bio običan period u životu ljudi sa ovih prostora. Istorijski događaji, ostali pod velom tajne, možda digitalizacijom dobijaju novi epilog?